Cách đăng ký tài khoản trên Vichy

B1: Vào link tạo tài khoản sau đó đăng ký bằng email hoặc bạn có thể đăng nhập với Google account hoặc Facebook.

B2: Click vào "Đăng ký" và điền đầy đủ thông tin theo yêu cầu.

B3: Sau khi hoàn tất đăng ký, hệ thống sẽ tự động duyệt.

B4: Quản Trị Viên sẽ duyệt lại thông tin và từ chối đối với các trường hợp đăng ký không hợp lệ.